Przejdź do treści

Q3 2012: Raport World Gold Council

Popyt na złoto w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 1084,6 tony (o wartości 57,6 mld dolarów) i w stosunku do poprzedzającego kwartału wzrósł o 10%. Choć w zestawieniu z rekordowym Q3 2011 spadł o 11%, wciąż pozostał na poziomie 13% powyżej pięcioletniej średniej.

W oparciu o kurs w USD, z końcem Q3 złoto zanotowało 16% wzrost ceny na przestrzeni bieżącego roku. Większość z tych zwyżek – aż 11,1%, złoto osiągnęło w trzecim kwartale.

Sektor inwestycyjny

W Q3 2012 rynek złota zanotował spowolnienie i popyt spadł o 16% poniżej rekordowego poziomu z Q3 2011. Najwyraźniej zarysował się spadek popytu na złote monety i sztabki. Był to raczej efekt braku silnych napływów na zachodnich rynkach, niż wzmożonej realizacji zysków. W tej kategorii popyt spadł o 30% do poziomu 293,9 tony, pozostając jednak nadal na poziomie 13% powyżej pięcioletniej średniej, wynoszącej 260,6 tony.

Należy wyraźnie podkreślić, że porównanie z analogicznym kwartałem ubiegłego roku przynosi wyniki niewspółmierne do faktycznej sytuacji na rynku. Tamten kwartał zanotował rekordowe 422,1 tony popytu na sztabki i monety bulionowe co było niemal zdublowaną średnią pięcioletnią. Inwestorzy zareagowali wtedy na pogłębienie kryzysu w Europie, osłabienie dolara, słabe wyniki na rynkach akcji i rosnącą presję inflacyjną – to wszystko czynniki stymulujące popyt na złoto. Dlatego też dane z Q3 należy czytać przede wszystkim w kontekście wyników długoterminowych.

Rynki na świecie

W Europie, zwłaszcza na rynkach niemieckojęzycznych, odnotowano wyraźny spadek popytu na sztabki i monety bulionowe. Choć w zestawieniu z Q3 2011 popyt zmniejszył się o 128,1 ton, pozostał na poziomie 64,8 ton zbliżonym do pięcioletniej średniej, wynoszącej 68,9 t. Wynik ten nie był jednakże konsekwencją tendencji do realizacji zysku. Inwestorzy najwyraźniej oczekiwali na stabilizację cen lub korektę. Co ciekawe, Francja zanotowała w tym czasie rekordowy wynik – jedenasty kwartał z rzędu z pozytywnym wskaźnikiem popytu.

Czytaj także:  Diagnoza: Gorączka Złota!

W Stanach Zjednoczonych, wbrew przewidywaniom, wrześniowe wzrosty cen nie przełożyły się na wzrost aktywności wśród inwestorów. Popyt w trzecim kwartale wyniósł tu 10,5 tony, co stanowi najniższy wynik od czasu Q2 2008 oraz zaledwie połowę pięcioletniej średniej, wynoszącej dla USA 21,2 t. Na ww. wyniki wpływ miała przede wszystkim niepewność wynikająca z oczekiwanych wyborów prezydenckich, a także niejednoznaczne dane ekonomiczne.

W Indiach konsumenci wygenerowali aż 30% globalnego popytu, co dało łączny wynik na poziomie 223,1 tony. W zakresie sztabek i monet bulionowych nastąpił tu 12% wzrost popytu. Ciekawym trendem, obserwowanym w Q3, był aż 59% wzrost w segmencie złotych medali, z czego zdecydowaną większość sprzedano właśnie na rynku indyjskim. Tak wysoki popyt to między innymi wynik oczekiwań wzrostu ceny w rupiach, która osiągnęła na przełomie sierpnia i września rekordowy poziom powyżej Rs 32000/10g, a także licznych świąt.

W Chinach popyt osiągnął poziom 53 ton, notując 12% spadek względem ubiegłego roku. Jednakże jest to nadal wynik o 23% wyższy od pięcioletniej średniej (39,3t), co świadczy o długoterminowej sile tego rynku. Mimo spowolnienia chińskiej gospodarki, w czwartym kwartale spodziewany jest wzrost popytu na złoto wynikający z nowej polityki monetarnej, a także nadchodzącego sezonu świątecznego.

Sektor publiczny

Banki centralne na świecie wciąż uzupełniały rezerwy złota, jednak w nieco wolniejszym tempie. Mimo, że w porównaniu z rekordowym okresem Q3 2011 odnotowano 31% spadek, ich łączne zakupy wyniosły 97,6 tony (o wartości 5,2 miliarda dolarów). Stanowiło to 9% całego światowego popytu na złoto w Q3. Największych zakupów dokonały banki Brazylii, Paragwaju (który w ciągu roku zwiększył rezerwy złota ponad 10-krotnie) oraz Korei Południowej.

Produkcja złota

Łączna produkcja złota wyniosła 1188,3 tony i spadła o 2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, stymulując ceny kruszcu. Zarówno wydobycie, jak i ilość odzyskiwanego złota spadły o ok. 8 ton. Był to największy spadek wydobycia od Q3 2008 i wynikał przede wszystkim ze słabych wyników w wielu nowych lub ponownie uruchomionych kopalniach, a także strajków górników w RPA.

Czytaj także:  Jak deflacja zamienia się w hiperinflację?

Obniżenie produkcji złota ze źródeł naziemnych było wynikiem spadku odzyskiwania złota na rynkach uprzemysłowionych. Co ciekawe, rynki rozwijające się odnotowały za to w tym zakresie wzrost. Warto podkreślić, że znaczenie odzyskiwanego złota wzrasta i obecnie jego udział w globalnej podaży wynosi prawie 40%.