Złoto Czy Pieniądze? Co Wolałbyś Mieć w Sejfie?

Od ponad 2000 tysięcy lat złoto utrzymuje swoją siłę nabywczą. Tymczasem pieniądze nieustannie tracą na wartości. Dziś kupić można za nie mniej, niż jeszcze wczoraj. Gdybyś miał sejf, którego nie będziesz otwierał przez 5 lat, czym wolałbyś go wypełnić? Złotem, czy jego dzisiejszą równowartością w gotówce?