Przejdź do treści

WGC: Dolar Traci Strategiczne Znaczenie

W ciągu ostatnich 12 lat, oficjalne rezerwy krajów rozwijających się powiększyły się aż sześciokrotnie. Ich wartość wzrosła w tym czasie z 2 do aż 12 trylionów dolarów.

Absolutna większość tych rezerw przypada na główne waluty świata. Prym wiedzie tu oczywiście amerykański dolar, a tuż za nim plasuje się euro. Jeśli jednak przyjrzymy się danym od początku obecnego stulecia, bez trudu zauważymy ciekawą tendencję.

W ciągu ostatnich 12 lat udział amerykańskiej waluty w światowych rezerwach walutowych spadł z 62 do 53%. Znaczenie euro wzrosło pod tym względem z 16 do 21%, a pozostałe waluty – w tym ta jedyna prawdziwa, czyli złoto – zwiększyły swój udział z 22 do 26%. Szacunki World Gold Council oparte na rynkowych tendencjach mówią, że w najbliższych latach udział „innych” walut w globalnych rezerwach powinien wzrosnąć aż do 35%. A wraz z nim należy się spodziewać znaczącego wzrostu popytu na złoto.

Czytaj także:  Amerykański Orzeł Wciąż Lata Wysoko