Przejdź do treści

Najwyższe Notowania Od Października: Analiza Rynku Złota

W minionym tygodniu najważniejszym czynnikiem wpływającym na notowania złota wciąż była sytuacja polityczna na Ukrainie. W poniedziałek, wraz z napięciem w relacjach na linii Moskwa-Kijów, rosła również cena złota. W odpowiedzi na te wydarzenia, inwestorzy zdecydowali się pójść drogą bezpiecznych wyborów, w związku z czym postawili na złoto. Dokładnie w południe cena królewskiego kruszcu osiągnęła najwyższy poziom ubiegłego tygodnia – 1354,20 USD. Była to zarazem najwyższa cena od października ubiegłego roku. Do końca dnia cena kruszcu nieznacznie się obniżyła i ostatnie notowanie za oceanem wskazało poziom 1348,70 USD. Na giełdzie w Londynie ustalono cenę 1344,25 USD za uncję, a w kraju płaciliśmy za nią 4094,85 PLN.

We wtorek sytuacja na Ukrainie ustąpiła miejsca doniesieniom o cenowych manipulacjach na rynku metali szlachetnych, dokonywanych przez pięć banków ustalających kurs złota na giełdzie w Londynie. To właśnie one, już w pierwszej połowie dnia, spowodowały spadek ceny kruszcu. Pod koniec dnia cena za uncję złota za oceanem wyniosła 1337,60 USD, w Londynie 1339,50 USD, natomiast w Polsce – 4084 PLN.

W środę, w pierwszej połowie dnia, złoto postrzegane jako bezpieczna przystań, straciło nieco na atrakcyjności w oczach inwestorów po tym jak Rosja, po rozmowach z USA, oświadczyła, że użycie siły będzie ostatecznością. Jednak w drugiej części dnia złoto powędrowało na północ po opublikowaniu negatywnych danych pochodzących z rynku pracy w USA. W najwyższym punkcie dnia królewski kruszec osiągnął cenę na spocie równą 1341,10 USD. Ostatecznie jednak, po nieznacznych spadkach, metal zakończył dzień na poziomie 1336,50 USD.

W czwartek różnica pomiędzy najniższym, a najwyższym notowaniem wyniosła prawie 20 USD. Pod koniec dnia na rynku w Londynie ustalono cenę 1334,25 USD za uncję, za oceanem natomiast ostatnie notowanie dnia wskazało cenę 1348,80 USD.

Piątkowe wydarzenia nie pomogły jednak złotu utrzymać się na wysokim, czwartkowym poziomie. Dane z poprzedzającego dnia, dotyczące ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, po raz pierwszy od dawna okazały się pozytywne i wyraźnie odbiły się na piątkowych notowaniach. Dane odnośnie zatrudnienia w sektorach pozarolniczych również napawały optymizmem. Umocniło to inwestorów w przekonaniu o kontynuacji cięć programu QE3 przez Rezerwę Federalną. W związku z tym złoto ostatecznie zakończyło tydzień na poziomie 1335,25 USD za uncję. W Polsce za uncję płaciliśmy 4030,45 PLN, natomiast ostatnie notowanie za oceanem wyznaczyło cenę 1340 USD za uncję.

Czytaj także:  Wojny zama zama i krwawe złoto RPA

Małgorzata Mejer
Młodszy Analityk
Inwestycje Alternatywne Profit S.A.