Przejdź do treści

Rekordowy Popyt Na Fizyczne Srebro!

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez The Silver Institute, popyt na fizyczne srebro w roku 2013 wzrósł o 13% w porównaniu z rokiem poprzedzającym i uplasował się na rekordowo wysokim poziomie 1081,1 mln uncji. To najwyższy wynik w historii!

Eksperci podkreślają, że głównym motorem dla tak wyraźnego wzrostu popytu była rosnąca popularność srebra inwestycyjnego – w roku 2013 popyt na srebrne monety i sztabki wzrósł bowiem aż o 76% w porównaniu z rokiem poprzedzającym i wyniósł rekordowe 245,6 mln uncji!

Wzrost popytu zanotowano także w sektorze jubilerskim (z 181,4 mln uncji w roku 2012 na 198,8 mln uncji w roku 2013) oraz wśród producentów srebra użytkowego ( z 44,6 mln uncji roku 2012 na 50 mln uncji w roku 2013), do czego przyczyniła się przede wszystkim wysoka aktywność rynków wschodnich.

Jednocześnie zanotowano niewielki spadek popytu przemysłowego – w roku 2013 wyniósł on 586,6 mln uncji. W porównaniu z rokiem poprzedzającym (589,1 mln uncji) była to jednak redukcja na poziomie mniejszym niż 1%, a przemysł – podobnie jak w latach poprzednich – nadal pochłania ponad połowę światowych rezerw kruszcu. W minionym roku było to dokładnie 54%.

Eksperci z The Silver Institute zaalarmowali jednak, że rok 2013 przyniósł za sobą niemal trzyprocentowy spadek podaży kruszcu – z 1005,3 mln uncji w roku poprzedzającym na 978,1 mln uncji. Na wyjątkowo niskim poziomie znalazła się podaż srebrnego złomu, który na rynek trafił w ilości 191,8 mln uncji. To najniższy wynik od roku 2001!

Znawcy rynku metali szlachetnych podkreślają, że spadek podaży kruszcu w obliczu stale rosnącego popytu wkrótce skutkować może dynamicznym wzrostem cen metalu. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że już w roku 2015 światowy wzrost gospodarczy ma przekroczyć poziom 3 punktów procentowych, co z pewnością przyczyni się do znaczącego wzrostu popytu przemysłowego na srebro.

Czytaj także:  Indie Wprawią Złoto w Ruch!

Na podstawie: „World Silver Survey 2014”