Przejdź do treści

Gdzie Watykan Trzyma Swoje Złoto?

Instytut Dzieł Religijnych, zwany potocznie Bankiem Watykańskim, opublikował wczoraj 107-stronowy raport finansowy za ubiegły rok. Ponieważ przez Stolicę Apostolską przechodzą gigantyczne pieniądze, warto przyjrzeć się niektórym liczbom.

To co przede wszystkim rzuca się w oczy, to spadek przychodów Watykanu. Sprawozdanie finansowe mówi bowiem o zyskach rzędu „zaledwie” 2,9 miliona euro, co w porównaniu z ponad 86 milionami za rok 2012 oznacza drastyczny spadek wpływów do watykańskiej kasy.

IDR posiada obecnie 250,7 miliona euro w zewnętrznych funduszach, z których 99% ma swoją siedzibę w Europie, a także 3,2 miliona euro w czterech własnych funduszach przeznaczonych na działalność charytatywną (m.in. na zagraniczne misje). W ubiegłym roku wypłaty nastąpiły jedynie z funduszu na msze święte, z którego ubyło 59 tysięcy euro.

Główny depozyt watykańskiego złota, wycenianego obecnie na 20 milionów euro, znajduje się – lub powinien się znajdować – w amerykańskiej Rezerwie Federalnej. Medale i monety (wyceniane na blisko 9,9 miliona euro) przechowywane są natomiast we własnych skarbcach IDR.

Instytut Dzieł Religijnych jest ponadto jedynym właścicielem włoskiej firmy SGIR, zajmującej się rynkiem nieruchomości, wycenianej na 21,7 miliona euro. A mówiąc o nieruchomościach warto wspomnieć także o kosztach IDR – na konto właściciela XV-wiecznej Wieży Mikołaja V we wschodnim skrzydle Pałacu Apostolskiego (gdzie znajduje się siedziba IDR) z watykańskiej kasy co roku wpływa okrągły milion euro.

Czytaj także:  Kiedy liczy się "zawartość złota w złocie"?