Przejdź do treści

7 Czynników Wpływających Na Cenę Złota

W dzisiejszych czasach, gdy prawa ekonomii przestały przekładać się na zachowanie rynku, nikt już nie rozumie cen złota. Wciąż istnieje jednak kilka czynników, które istotnie wpływają na notowania kruszcu:

1 – INFLACJA

Złoto stanowi zabezpieczenie przed inflacją. Jego siła nabywcza nie zmienia się od pokoleń – za jedną uncję kruszcu kupimy ten sam koszyk dóbr i usług, co klika lub nawet kilkaset lat wcześniej. W przypadku tradycyjnych walut wraz z upływem czasu stać nas na coraz mniej. Dlatego przy wysokiej inflacji lub w sytuacji rosnącego jej zagrożenia, inwestorzy stawiają na złoto.

2 – STOPY PROCENTOWE

Ponieważ od posiadanego złota nie otrzymamy odsetek, może pozornie wydawać się mniej atrakcyjną formą gromadzenia kapitału niż np. lokata bankowa. Dlatego im niższe stopy procentowe, tym mniej atrakcyjne stają się oferty banków i popyt na złoto rośnie.

3 – RYNKI AKCJI

Ponieważ notowania złota nie są skorelowane z innymi aktywami, posiadanie kruszcu stanowi zabezpieczenie portfela inwestycyjnego przez nagłym krachem na giełdzie. Im większa niestabilność rynków akcji, tym większym zainteresowaniem cieszy się złoto.

4 – SYTUACJA GEOPOLITYCZNA

Historia wielokrotnie pokazała, że konflikty zbrojne przekładają się na wzrost cen złota, ponieważ wiążą się ze wzrostem państwowych wydatków, inflacją i ograniczonym dostępem do energii. Co ciekawe, wyższe notowania przypadały jednak zwykle na okres zagrożenia wojną, a nie następujących po nim działań militarnych.

5 – NOTOWANIA DOLARA

Złoto, jak większość giełdowych towarów, notowane jest w amerykańskich dolarach. I choć nie można mówić o stałej relacji między nimi, to w 60 procentach przypadków spadek wartości dolara przekłada się na wzrost cen złota. Co więcej – spadek wartości dolara od kilku lat wyraźnie wpływa na odwrócenie się coraz większej ilości podmiotów od amerykańskiej waluty. Inwestorzy coraz chętniej zamieniają dolary na złoto.

Czytaj także:  Złoto najdroższe od 15 miesięcy

6 – CENY ROPY NAFTOWEJ

Cena ropy naftowej ma bezpośredni związek ze wspomnianym już czynnikiem geopolitycznym, ponieważ jej naturalne zasoby znajdują się na terenach, które często nękane są konfliktami. Historyczne dane pokazują, że w większości przypadków notowania ropy i złota idą w jednym kierunku.

7 – POPYT W AZJI

Chiny i Indie odpowiadają za ponad połowę globalnego popytu na fizyczne złoto. Rekordowe zakupy w ostatnim czasie były przede wszystkim wynikiem korzystnych cen kruszcu, więc można powiedzieć, że Azja raczej podąża za notowaniami niż je wyznacza. Skala azjatyckiego popytu ma jednak niezaprzeczalny wpływ na sytuację na rynku złota i odbicie po historycznej korekcie.