Przejdź do treści

Ile Uncji Srebra Naprawdę Potrzeba Żeby Kupić Uncję Złota?

 

Współczynnik relacji cen srebra do złota (SGR – silver gold ratio) określa ilość uncji srebra potrzebnych w danym momencie do zakupu jednej uncji złota. Historyczne współczynnik ten wynosił około 16:1, ale w ostatnich dziesięcioleciach nie tylko znacznie wzrósł, ale także ulegał znacznym wahaniom. Oto kilka kluczowych momentów:

SGRNależy zwrócić uwagę, że nie są to przypadki ekstremalnych notowań złota i srebra, a jedynie ich ekstremalnych relacji. Jak widać, hossy, które nastąpiły w latach 1969 i 1980, doprowadziły do spadku współczynnika SGR do poziomu 14,81. Współcześnie, najniższy indeks relacji pomiędzy ceną srebra i złota wystąpił natomiast u schyłku wzrostów notowań srebra w kwietniu 2011 roku i zbliżył się do 30. W czasie najwyższych notowań złota (w sierpniu 2011 roku) wynosił 43,63.

relacja-cen2W ciągu pierwszych dziesięciu lat trwającej w latach 1980-2001 bessy na rynku metali szlachetnych, wskaźnik SGR wzrósł z 15,5 do 102 i w porównaniu z notowaniami złota, w 1991 roku srebro można było dostać prawie za darmo. Przez kolejne siedem lat indeks spadał, powracając do bardziej naturalnego poziomu i w 1998 roku zbliżył się do 40. Do 2003 roku, na fali rozpoczętego w 2001 roku okresu wzrostów notowań metali szlachetnych, osiągnął poziom zbliżony do 80. Widać zatem, że skrajne wartości SGR nie pokrywają się dokładnie w czasie z panowaniem rynków byka i niedźwiedzia.

Wahania SGR warto obserwować przede wszystkim z myślą o ocenie potencjalnych zysków z inwestycji w metale szlachetne. Analitycy uważają, że w fazie kolejnej hossy na tym rynku stosunek cen srebra do złota powinien zbliżyć się do 30, a być może nawet spaść poniżej tego poziomu.

Co to oznacza dla inwestorów? Dzisiejsza inwestycja w srebro będzie dwukrotnie bardziej opłacalna niż zakup złota. Jeśli zaś wskaźnik SGR spadłby do poziomu 15, jak miało to miejsce w 1979 roku – inwestycja w srebro przyniesie obecnie aż czterokrotnie większy zysk!

Czytaj także:  Wycieczka Do Nielegalnej Kopalni Złota!