Przejdź do treści

Podaż Spada, Popyt Inwestycyjny Rośnie

W trzecim kwartale 2014 roku całkowity popyt na złoto wyniósł 929,3t, czyli o 2 proc. mniej niż rok wcześniej – podała dziś Światowa Rada Złota (WGC). Popyt inwestycyjny na kruszec wzrósł w tym czasie o 6 proc., osiągając poziom 204,4t. Średnia cena metalu wyniosła 1281,90 USD za uncję i przez cały ten okres pozostawała względnie stabilna.

POPYT NA SZTABKI I MONETY w ujęciu rok do roku zanotował 21 proc. spadek, wynikający przede wszystkim z braku wyraźnych sygnałów cenowych. Wahania notowań złota osiągnęły w trzecim kwartale jeden z najniższych wyników w ostatnich 20 latach. Inwestorzy, zwłaszcza ci na rynkach azjatyckich (najsilniej motywowani ceną) wstrzymywali się więc od większych zakupów. To z kolei wpływało na dalszą stagnację cenową, nakręcając spiralę oczekiwania. Wszystko wskazuje na to, że wzmożony popyt z tej części świata zaobserwujemy za to w wynikach z obecnego kwartału.

Co ważne, na rynku złota papierowego odpływy z ETF-ów wyniosły w trzecim kwartale 41,3t, co stanowi zaledwie 12 proc. tych z analogicznego okresu roku ubiegłego. Na łączny wynik złota inwestycyjnego (204,4t) wpłynął także 53 proc. wzrost popytu na złote medale, w większości produkowane w Indiach.

Warto wspomnieć również, że pod względem zakupów fizycznego złota inwestycyjnego obserwujemy rosnące znaczenie krajów europejskich. – W okresie sprzed kryzysu (2003-2007), popyt na fizyczne złoto wynosił tu kwartalnie średnio 2,6t. Dziś Europejczycy kupują aż 200-300 ton rocznie – podkreśla Filip Fertner z portalu mennicazlota.pl.

BANKI CENTRALNE w minionym kwartale dodały do swoich rezerw kolejne 92,8t, łącznie kupując w tym roku już 335t kruszcu, nieznacznie więcej niż rok wcześniej. Większość zakupów płynęła ze strony Wspólnoty Niepodległych Państw (Rosja – 55t, Kazachstan – 28t, Azerbejdżan – 7t). Pod względem budowania narodowych rezerw kruszcu należy także podkreślić, że w ramach wygasłej we wrześniu trzeciej już umowy Central Bank Gold Agreement, w ciągu minionych 5 lat banki centralne sprzedały jedynie 207 ton kruszcu (z 2000 ton dozwolonych umową).

Czytaj także:  Państwo Islamskie Wprowadzi Złotą Walutę?

POPYT NA ZŁOTĄ BIŻUTERIĘ osłabł w trzecim kwartale o 4 proc. i wyniósł 534,2t. W tym segmencie wyróżniały się jednak Indie, gdzie popyt na biżuterię wzrósł aż o 60 proc. do poziomu 182,9t, a największy wzrost przypadł na wrzesień w związku z tradycyjnym sezonem na złoto – okresem świątecznym Diwali. Tak dobry wynik ma jednak bezpośredni związek ze słabymi danymi sprzed roku, kiedy to Indie zaostrzały restrykcje na import złota. Co ciekawe, popyt na złotą biżuterię wzrósł również w USA (zakupy z Indii, Chin, Włoch i Meksyku), a także w Wielkiej Brytanii, Rosji i Tajlandii.

PODAŻ ZŁOTA spadła w trzecim kwartale o 7 proc., głównie w wyniku znacznego zmniejszenia podaży kruszcu z recyklingu, która rok do roku spadła aż o 25 proc. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2014 roku z rynku wtórnego odzyskano zaledwie 807,2t złota, co stanowi najniższy wynik od 2007 roku.