Przejdź do treści

45 Lat Zwrotów Ze Złota!

Poniżej zaprezentowano macierz zwrotów z inwestycji w żółty metal, począwszy od drugiej połowy minionego stulecia. Macierz zwrotów z inwestycji jest jednym z najpopularniejszych sposobów prezentacji opłacalności inwestycji, ale przede wszystkim pozwala na bardzo łatwą analizę nastrojów i tendencji panujących na rynku w określonym przedziale czasowym.

Każdy z kwadratów reprezentuje roczną stopę zwrotu z zakupu i późniejszej sprzedaży królewskiego kruszcu. Aby poprawnie odczytać informację, wybieramy z osi poziomej datę zakupu, po czym na osi pionowej – datę zakończenia inwestycji. Kwadrat leżący na przecięciu obydwu linii odpowiada za wysokość stopy zwrotu, jaką mogli cieszyć się inwestorzy dokonujący handlu w wybranym okresie.

Nietrudno zauważyć, że już w latach 70-tych rynek metali szlachetnych opanowany został przez hossę, generującą nawet ponad 20% zysku! Podobna sytuacja miała miejsce po 2005 roku, co rozpoznajemy po bardzo dużej koncentracji purpury.

Warto zwrócić uwagę na jałowy okres inwestycyjny przypadający na lata 80-te, kiedy to inwestorzy przez wiele dni odnotowywali niewielkie straty. Podobna sytuacja spotkała osoby rozpoczynające złotą przygodę w 1995 roku.

Czarna przekątna widoczna na ilustracji przedstawia ramy czasowe dla 20 lat. Ten fragment powinien szczególnie zainteresować osoby troszczące się o swoją emeryturę i doskonałą lokatę dla oszczędności życia. Większość zysków ze złota zamyka się w przedziale 0-10%, co jest w pełni zgodne z definicją bezpiecznych aktywów. Te cechują się przede wszystkim stabilnym i harmonijnym wzrostem wartości w długim horyzoncie czasowym przy zachowaniu małej ekspozycji na ryzyko strat.

Główny wniosek, płynący z analizy powyższej macierzy, kierowany jest więc do osób z wysoką awersją do ryzyka: złoto to najlepsza i najbezpieczniejsza inwestycja długoterminowa!

Czytaj także:  Amerykański Zakaz Handlu Złotem