Przejdź do treści

Oto Największe Zagrożenia Nadchodzących Lat!

Każdego roku Światowe Forum Ekonomiczne publikuje raport dotyczący światowych zagrożeń, które w największym stopniu mogą zakłócić aktywność ekonomiczną i przeszkodzić w rozwoju gospodarek. W ciągu ostatniej dekady, badania przeprowadzane pośród 900 światowych ekspertów, za największe ryzyko uznawały głównie czynniki ekonomiczne w postaci załamania cen aktywów czy pogarszającego się poziomu zatrudnienia.

W ostatnim roku oczy świata skierowane były na niestabilność w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, konflikt na Ukrainie, wzmożoną aktywność grup terrorystycznych takich jak ISIS czy Boko Haram, a także napiętą sytuację na Morzu Południowochińskim.

Podsumowaniem badania jest poniższa infografika: na osi poziomej zaprezentowano prawdopodobieństwo wystąpienia danego wydarzenia, a na pionowej – siłę jego wpływu na stan światowej gospodarki.

Co istotne, zagrożenia te mogą również dać solidnie zarobić, zwłaszcza na tradycyjnym aktywie czasów kryzysu – złocie!

Czytaj także:  Czego Boisz Się Najbardziej...?