Przejdź do treści

Polacy Naprawdę Bogatsi od Niemców?

Narodowy Bank Polski postanowił dokładnie przyjrzeć się majątkom Polaków. Pod lupę wzięto nie tylko oszczędności i stan konta w banku, ale także wartość posiadanych nieruchomości, samochodów i aktywów finansowych. Z raportu wynika, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe może pochwalić się majątkiem przekraczającym ćwierć miliona złotych (256,8 tys. zł). Co bardziej szokujące – przeciętny Polak jest bogatszy od swojego niemieckiego sąsiada!

Niestety, Polska wciąż nie może poradzić sobie z rosnącym rozwarstwieniem społecznym. Zgodnie z publikacją, 10 proc. najbogatszych obywateli posiada aż 37 proc majątku wszystkich Polaków. Na drugim biegunie znalazło się 20 proc. najbiedniejszych rodaków, których majątek stanowi tylko 1 proc. ogółu.

Wbrew powszechnej opinii, wieś jest znacznie bogatsza niż miasto. Podczas gdy w dużych miastach przeciętny majątek netto to 258,3 tys. zł, statystyczny mieszkaniec polskiej wsi posiada aż 366,1 tys. zł. Wynik ten bardzo silnie skorelowany jest z faktem dużego udziału posiadanej ziemi i nieruchomości w ogólnym rozrachunku majątku.

Zgodnie z oczekiwaniami, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą należą do grupy najbogatszych. Przeciętnie posiadają one 783,6 tys. zł, co jest wynikiem o ponad 200 proc. wyższym od wartości majątku zwykłego Kowalskiego.

Jednak najwięcej emocji budzi pytanie, czy statystyczny Polak rzeczywiście jest bogatszy od Niemca. Pomimo tego, że majątek naszego rodaka to wciąż niewiele ponad połowa średniego majątku obywatela Unii Europejskiej, jest on o ponad 20 proc. wyższy od wyniku uzyskanego przez Niemców. Narodowy Bank Polski tłumaczy taki wynik faktem drastycznie różnych nawyków mieszkaniowych obydwu państw. Niemcy najczęściej wynajmują nieruchomości zamiast je kupować, co sprawia, że majątek właściciela jest nawet dwukrotnie większy od majątku najemcy.

Nadzwyczajnie dobry wynik uzyskaliśmy także w kategorii zadłużenia gospodarstw domowych. W Polsce tylko 37 proc. gospodarstw trwale obciążonych jest zobowiązaniami kredytowymi. W najgorszej sytuacji są gospodarstwa w Holandii (65,7 proc.), na Cyprze (65,4 proc.) i w Finlandii (59,8 proc.). Nasz kraj pokonał także wynik całej Strefy Euro (43,7 proc.).

Czytaj także:  Anglicy Pomogli Nazistom Ukraść Złoto!

Narodowy Bank Polski zwraca szczególną uwagę na dwa najważniejsze wnioski płynące ze zrealizowanego badania. Przede wszystkim, Polacy przestali się zadłużać. W Strefie Euro przeciętne zadłużenie gospodarstwa domowego to 21,5 tys. euro, podczas gdy w Polsce to już tylko 2,4 tys. euro.

Jednak kwestią wymagającą jak najpilniejszego działania jest stan oszczędności Polaków, a raczej ich brak. Najbiedniejsze 10 proc. naszego społeczeństwa praktycznie nie ma oszczędności, a w ujęciu netto posiadają oni same zobowiązania. O niewielkich oszczędnościach świadczą również znikome kwoty na rachunkach bankowych. Mimo, że aż 82 proc. z nas trzyma swoje oszczędności w banku, średnio wynoszą one tylko 5 tys. zł.