Przejdź do treści

Ile złota jest jeszcze na świecie?

Według szacunków Metals Focus, na koniec ubiegłego roku globalne zasoby złota wynosiły 55,8 tysięcy ton, a średnia zawartość szlachetnego metalu w tonie materiałów skalnych to 1,17 grama – czytamy w wydanym dziś raporcie Gold Focus 2016.

Całkowite, znane złoża złota na świecie wynoszą dziś niecałe 163 tys. ton. Ale czym właściwie różnią się „złoża” od „zasobów”? Zasoby złota to takie pokłady kruszcu, których pozyskanie jest technicznie wykonalne i jednocześnie uzasadnione ekonomicznie. Złoża złota to natomiast wszystkie znane pokłady naturalne kruszcu, które potencjalnie nadają się do wydobycia.

Jak donoszą brytyjscy eksperci, poszukiwania nowych złóż złota zdają się nieco odżywać. W czwartym kwartale ubiegłego roku na świecie prowadzono 258 projektów poszukiwawczych i odwiertów, co stanowi najlepszy wynik od połowy 2013 roku.

Większość prac prowadzonych jest obecnie na terenie Ameryki Północnej – w samej tylko Kanadzie odbywa się 79 odwiertów (31 proc. globalnych projektów eksploracyjnych). W Stanach Zjednoczonych poszukiwania złota prowadzone są na 23 stanowiskach.

Intensywne prace odbywają się także w Australii (30 proc.), natomiast zastój odnotowuje Afryka, gdzie nowe projekty napotykają na poważne bariery techniczne i finansowe.

Co ciekawe, największym 50 kopalniom złota na świecie – odpowiadającym za prawie jedną trzecią globalnego wydobycia – pozostało średnio mniej niż 11 lat efektywnego funkcjonowania.

Czytaj także:  Od Zera Do... Rentiera?