Przejdź do treści

Krótka historia złota

Ludzie pragną złota od tysięcy lat. Aby lepiej zrozumieć ten fenomen, należy trochę bliżej przyjrzeć się historii tego cennego kruszcu. Złoto w starożytności

Historia złota rozpoczęła się około 3000 r. p.n.e., kiedy Egipcjanie zaczęli wytwarzać z niego biżuterię i inne dobra luksusowe. W VI wieku p.n.e. nastąpił wzmożony rozwój handlu, a kupcy zapragnęli standaryzacji metod płacenia za towary. Dotychczasowa gospodarka wymienna powoli przestawała zdawać egzamin. Zapłata w formie płodów rolnych czy zwierząt gospodarskich była niewygodna i bardzo umowna. Wybór nowej waluty padł na złoto, które w owym czasie było już niezwykle cenione w wielu częściach świata. Do powszechnego obiegu zaczęły wchodzić złote monety opatrzone pieczęciami wydających je władców lub organizacji kupieckich.

W miarę popularyzacji monet, wartość złota diametralnie wzrosła, a sam kruszec zaczął mieć znaczenie polityczne. Ostatecznie monety, których wartość opierała na zawartej w nich ilości złota, weszły do użytku w całej Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Żółty metal szybko stał się międzynarodowym symbolem bogactwa.

Złoto w nowożytności

W 1792 rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził oficjalne standardy zawartości kruszcu w poszczególnych monetach. Zgodnie z założeniami systemu bimetalicznego, każda jednostka monetarna musiała mieć swój ekwiwalent w złocie lub srebrze. Na przykład jeden dolar stanowił równowartość 24,75 granów złota (1 amerykański gran to 0,0648 grama). Innymi słowy pieniądze używane w USA reprezentowały złoto lub srebro zdeponowane w banku. Ale ten stan nie trwał wiecznie. W XX wieku miało miejsce kilka kluczowych wydarzeń, które przyczyniły się do ostatecznego wyparcia złota z amerykańskiego systemu monetarnego. W 1913 roku utworzono System Rezerwy Federalnej, który miał chronić gospodarkę państwową przed poważnymi kryzysami ekonomicznymi.

Rezerwa Federalna zaczęła wystawiać weksle (ówczesną wersję dzisiejszych papierowych pieniędzy), których równowartość w złocie znajdowała się banku. Każdy właściciel weksla mógł w dowolnym momencie odebrać swoje złoto. W 1934 roku uchwalono Gold Reserve Act, zgodnie z którym rząd USA uzyskał kontrolę nad wszystkimi monetami w obiegu. Postanowiono też zakończyć wybijanie kolejnych złotych monet. W efekcie tych zabiegów nastąpiło stopniowe wyparcie złota z obrotu pieniężnego. W 1971 roku waluta amerykańska ostatecznie przestała mieć pokrycie w złocie, a system bimetaliczny całkowicie wyszedł z użycia.

Czytaj także:  Jakie Złoto Najchętniej Kupują w Dubaju?

Złoto współcześnie

Przez długi czas inwestorzy byli zgrupowani w dwóch nieoficjalnych obozach. Jedni bezgranicznie wierzyli w złoto, drudzy uparcie kwestionowali jego przyszłość. Obu stronom nie brakowało argumentów.

Pierwsi z nich podkreślali liczne atuty złota, których nie posiadają papierowe pieniądze. Złoto to materiał, który nie traci na wartości i można go do woli dostosowywać do rynkowych trendów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ulokować swoje pieniądze w biżuterię, monety czy sztabki.

Sceptycy natomiast podkreślali, że wraz z postępującym rozwojem technologicznym, złoto straci swoją dotychczasową wartość, a ludzie szybko o nim zapomną. Tymczasem z biegiem czasu okazało się, że sytuacja na świecie wciąż jest daleka od stabilizacji. Trudno pokładać pełne zaufanie w akcje, obce waluty czy inne wirtualne inwestycje, gdy nawet najmniejszy wstrząs na rynku może spowodować gwałtowny spadek ich wartości.

Mimo że złoto nie jest już realnym zabezpieczeniem dolara, to dalej stanowi niezwykle korzystną inwestycję i nawet banki posiadają w swoich skarbcach rezerwy tego cennego kruszcu.