Przejdź do treści

Australia wprowadza nowe przepisy w handlu złotem!

31 marca australijski rząd ogłosił, że w najbliższym czasie raz na zawsze rozprawi się z oszustwami podatkowymi w handlu złotem. Orężem w walce o zyski z podatku od towarów i usług — GST (Goods and Services Tax) — ma być nowa ustawa regulująca zasady obrotu kruszcami.

Co się zmieni?

Od stycznia tego roku bezskutecznie zachęcano uczestników rynku złota do dobrowolnego płacenia GST. Mierne rezultaty skłoniły władze do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków.

Po pierwsze nowa ustawa ma wprowadzić obowiązek rozliczania się z GST nie tylko w przypadku złota, ale także — wszystkich metali szlachetnych. W ten sposób nieuczciwi inwestorzy nie będą mogli “porzucić” złota na rzecz innych kruszców i w ten sposób dalej unikać płacenia należności państwu.

Czytaj także: GetBack – oszustwo czy biznesowy niewypał?

Po drugie zmodyfikowane zostaną dotychczasowe ustalenia dotyczące GST. Do tej pory fakt zawarcia transakcji musiał być zgłoszony przez sprzedającego. Od teraz to kupujący będzie zobligowany do zarejestrowania swojego zakupu.

Dodatkowo wszystkie towary zawierające złoto, srebro lub platynę powyżej określonego progu, nie będą mogły być zakwalifikowane jako dobra używane, a tym samym objęte niższą stawką podatkową.

Luka w prawie

Australian Taxation Office (ATO), czyli australijska izba podatkowa, ma jednak wątpliwości, co do skuteczności nowego prawa. Powodem tego jest fakt, że GST obejmuje jedynie handel złomem złota. Regulacje nie mają natomiast zastosowania w przypadku wysokostopowych sztabek.

Zapewne niektórzy inwestorzy potraktują tę sytuację jako lukę prawną, która umożliwi im omijanie systemu podatkowego. Nabywcy stopu złota mogą bowiem na powrót przetopić je na sztabkę i zażądać zwrotu zapłaconego podatku. W ten sposób kruszec będzie krążyć na rynku w nieskończoność, nie generując przy tym żadnych zysków dla państwa.

Władze podkreślają jednak, że wszelkie porozumienia mające na celu permanentne unikanie płacenia GST, zostaną potraktowane jako oszustwa podatkowe.

Czytaj także:  Cena złota jest nieskończona — Jeff Nielson

Zapowiadane zmiany w prawie mają działać z mocą wsteczną począwszy od 1 kwietnia.