Przejdź do treści

Korzystaj albo strać — Zimbabwe stawia na kopalnie złota!

Rząd Zimbabwe chce na nowo zagospodarować wszystkie nieczynne kopalnie złota. Najwięksi producenci mogą wkrótce stracić część swoich punktów wydobywczych. W ubiegły piątek opublikowano specjalny dokument przybliżający szczegóły zapowiadanych reform.

Use it or lose it

Dokument pt. Propozycje Zarządzania Inicjatywami Górniczymi był rozprowadzany podczas corocznego spotkania Izby Górnictwa w Victoria Falls. Główne założenie planu brzmi — use it or lose it. Nowa polityka ma na celu zmuszenie wielkich przedsiębiorstwach wydobywczych do podjęcia decyzji w sprawie nieużywanych kopalni. Do wyboru są 2 opcje — wznowienie działalności lub całkowite zrezygnowanie z uprawnień do ich eksploatowania.

Opuszczone kopalnie mają zostać udostępnione mniejszym uczestnikom rynku złota. Aby ułatwić im start, rząd przewiduje wprowadzenie specjalnych ulg podatkowych oraz uproszczenie urzędowych formalności przy otwieraniu działalności wydobywczej.

Chociaż w dokumencie nie wymieniono konkretnych firm, nie trudno wskazać potencjalnych adresatów reformy, którymi są najwięksi producenci złota w Zimbabwe, tacy jak Caledonia Mining Corporation, Freda Rebecca (własność Asa Resources Group) oraz londyńska Metallon Corporation.

Wydobycie złota w Zimbabwe

Dzięki wsparciu ze strony państwa, w ciągu ostatnich 4 lat małe kopalnie diametralnie zwiększyły swoje wydobycie. W 2016 roku niemal połowa całego wyprodukowanego w kraju złota pochodziła z małych przedsiębiorstw górniczych.

Złoto to — obok platyny i tytoniu — najważniejszy towar eksportowy Zimbabwe. W ubiegłym roku totalne wydobycie żółtego kruszcu wyniosło 22,7 ton. W tym roku za cel postawiono sobie zwiększenie tej ilości do 30 ton. Istnieje duża szansa na zrealizowanie tego planu. Khupikile Mlambo, wiceprezydent Banku Rezerwy Zimbabwe, z dumą poinformował, że dochody z górnictwa złota — w okresie od stycznia do 12 maja tego roku — wzrosły z 669 do 853 milionów dolarów.

Priorytetem rządu Zimbabwe jest wzmocnienie krajowej gospodarki. Rozwój górnictwa złota na mniejszą skalę ma przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

Czytaj także:  Jak Szukać Skarbu i Nie Zginąć