Przejdź do treści

Złoto w Indiach — symbol luksusu czy artykuł pierwszej potrzeby?

Popyt na złoto w Indiach to światowy fenomen — kupują je przedstawiciele wszystkich klas społecznych. To wyjaśnia, dlaczego zostało objęte podatkiem na poziomie zaledwie 3% a nie 18% jak za towary luksusowe.

W ostatnim półroczu w Indiach odnotowano gwałtowny wzrost popytu na złoto. Stoi za tym nie tylko ogólne ożywienie gospodarcze, ale także boom zakupowy przed wprowadzeniem 3-procentowego podatku od towarów i usług (GST). Przed wejściem w życie nowej stawki wielu konsumentów postanowiło zrobić sobie “złote” zapasy na nadchodzący sezon wesel i festiwali.

Przed wdrożeniem nowego podatku główny doradca ekonomiczny ministra finansów, Arvind Subramanian, upierał się, że złoto — podobnie jak towary luksusowe — powinno zostać objęte 18-procentową stawką podatkową. Rząd postanowił jednak przychylić się do opinii przedstawicieli stanów, czyli lokalnych jednostek administracyjnych, którzy optowali za stawką jeszcze niższą niż 3%.

Zasadność tych żądań wyjaśniają wyniki badania opinii publicznej ICE 360 ° z 2016 roku. Ankieta została przeprowadzona przez niezależną organizację non-profit, People Research on Consumer Economy. Współfinansowała ją Światowa Rada Złota. Badaniem objęto 61 tys. gospodarstw domowych.

  • 50% gospodarstw domowych w Indiach nabyło złoto w ciągu ostatnich 5 lat
  • 13% zrobiło to w latach 2015-2016
  • 87% ma zgromadzoną pewną ilość złota

Chociaż kupujący złoto pochodzą ze wszystkich klas społecznych, łatwo odgadnąć, kto wydaje najwięcej. W latach 2015-2016 gospodarstwa z wyższej klasy średniej (10% badanych) wydały przeciętnie 30 tys. rupii (ok. 1,7 tys zł). W przypadku najuboższych gospodarstw (również 10% badanych) suma ta była 8-krotnie niższa.

Dane uzyskane na podstawie powyższej ankiety są zdecydowanie różne od danych z podobnego badania z 2012 roku. Okazuje się, że jeszcze 5 lat temu tylko 3,4% gospodarstw wiejskich i 4,9 miejskich wydało w ciągu ostatnich 2 lat jakąkolwiek sumę na złoto. Należy jednak zaznaczyć, że dane statystyczne z 2012 pochodzą z badania, w którym brali udział urzędnicy państwowi, co mogło zniechęcić niektórych jego uczestników do ujawnienia prawdy.

Dlaczego złoto?

Większość pytanych nabyła złoto z powodów, które można określić jako towarzyskie. Złoto to tradycyjna hinduska ozdoba i prezent. Bez złota nie obędzie się żadne wesele ani festiwal. Ponadto wiele osób kupuje złotą biżuterię dla siebie, aby w ten sposób podnieść swój status społeczny.

Oprócz tego złoto jest dawane w zastaw w ramach niezwykle popularnych pożyczek za złoto (ang. gold loans). Korzystają z nich członkowie wszystkich grup społecznych, chociaż najczęściej robią to ci zamożniejsi. Najubożsi biorą je przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, np. w celu pokrycia kosztów leczenia. W kraju, w którym nie ma wystarczającego zabezpieczenia społecznego i szerokiej oferty ubezpieczeniowej, złoto odgrywa ważną rolę polisy na przyszłość.

3 komentarze do “Złoto w Indiach — symbol luksusu czy artykuł pierwszej potrzeby?”

  1. Pomimo bardzo widocznego rozwarstwienia społecznego wśród obywateli Indii, przykład tego państwa bardzo dobrze obrazuje praktyczne zastosowanie inwestycji w złoto. Służy ono nie tylko jako prezent weselny, ozdoba festiwali, ale przede wszystkim jako polisa na przyszłość, w przypadku, gdy elity rządzące nie są w stanie stworzyć wystarczającego zabezpieczenia społecznego dla obywateli.

    1. Obywatele Indii lubują się w złocie. Tak jak wspomniałaś, pomimo klasy społecznej, każdy chętnie kupuje złoto. Wspomniany 3 % podatek to dość sporo. Nie dziwi mnie fakt zakupu większej ilości przed jego wprowadzeniem.

      1. W Indiach złoto jest postrzegane jako nierozerwalny element kultury, który jest prawie tak istotny jak wiara w Siwe, Brahme i Wishnu więc nie ma w tym nic dziwnego, że Hindusi chcą zrobić zakupy kiedy jest taniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.