Przejdź do treści

Inwestycja rzeczowa

Najczęściej możemy spotkać podział na dwa rodzaje inwestycji: inwestycje finansowe i rzeczowe. Inwestycje rzeczowe – to inwestycje, których przedmiotem są dobra materialne, np.: srebro, złoto, platyna, monety, a inwestor oczekuje, iż wartość przedmiotu inwestycji wzrośnie.

Istnieje wiele możliwości inwestycji rzeczowych. Tradycyjnymi są: inwestycje w towary (złoto, srebro, platyna, ropa). Nie chodzi tu o wartość użytkową jaką reprezentuje dane dobro, ale o korzyści finansowe związane z posiadaniem dóbr rzeczowych, a więc o przyrost wartości tych dóbr wraz z upływem czasu.

Przy wyborze instrumentu finansowego należy kierować się wielkością zgromadzonego kapitału oraz skalą oczekiwanych i czerpanych korzyści, które możemy otrzymać w formie zmiany kursu walut.

Podstawowymi celami inwestycji finansowych są:

  • zgromadzenie środków na zakup – w tym przypadku określona jest pożądana wartość końcowa inwestycji;
  • zwiększenie wielkości kapitału – celem której jest uzyskanie maksymalnej możliwej wartości kapitału na koniec okresu inwestowania;
  • uzyskanie stałych dochodów – inwestycja powinna dawać regularne, stałe dochody;
  • bezpieczeństwo – celem jest uniknięcie częściowej lub całkowitej utraty kapitału;
  • zachowanie płynności – zapewnienie możliwości szybkiej zmiany instrumentu finansowego na gotówkę po oczekiwanej przez inwestora cenie.
Czytaj także:  Hindusi Mają Złoto Za Bilion Dolarów!