Przejdź do treści

Test srebra

Oszczędzanie pieniędzy

Większość metod, które można by zastosować do sprawdzenia próby srebra interesujących nas przedmiotów nie jest opłacalna. Skomplikowana maszyneria wykorzystywana przy badaniu stopów złota nie „zarobiłaby na siebie”.

Najbardziej precyzyjna metoda określenia zawartości srebra, używana w urzędach probierczych, to metoda miareczkowa. Jest to metoda destrukcyjna. Próbkę srebra waży się dokładnie, a następnie rozpuszczana w kwasie azotowym. Do powstałego roztworu dodaje się chlorek sodu (sól kuchenną). Specjalistyczna aparatura mierzy zmieniające się parametry elektryczne roztworu. i wyznacza moment, w którym całe srebro w roztworze przereagowało. Na tej podstawie wylicza się ile było srebra w badanej próbce. Metoda ta pozwala na osiągnięcie dokładności rzędu 1 promila.

Na masową skalę, do testowania srebra można wykorzystać metodę naświetlania fluorescencyjnego (X-ray fluorescency). Badany przedmiot jest naświetlany strumieniem promieni Roentgena, a uzyskane widmo promieniowania poddawane analizie. Dokładność tej metody wynosi tej metody około 2-5 promili. Badanie trwa 3 minuty, a wynik pojawia się na monitorze komputera. Jak już wspominałam w artykule dotyczącym sposobów badania złota, wadą naświetlania jest to, że bada tylko powierzchnię materiału.

Podobnie jak w przypadku złota, w warunkach domowych do badania składu stopu można wykorzystać kamień probierczy i zestaw chemicznych odczynników, które są dostępne na rynku pod nazwą „płyn do testowania srebra”. Metoda polega na tarciu badanego przedmiotu o kamień i porównaniu uzyskanej ścieżki ze ścieżką, w której znana jest zawartość szlachetnego metalu. Obie ścieżki traktuje się specjalnymi chemikaliami, a różnice kolorystyki zdradzają rozbieżności w ilości kruszcu. Dokładność metody wynosi około 2 procent, czyli stosunkowo mało.

Amatorzy mogą też pokusić się o określenia ciężaru właściwego badanego przedmiotu. Jest to metoda wymagająca sporo pracy, ale za to nie pociąga za sobą żadnych nakładów środków finansowych Test polega na dokładnym zważeniu przedmiotu i podzieleniu uzyskanej wartości przez jego objętość. Srebro jest 10% cięższe od miedzi i 15% cięższe od żelaza, dlatego ta metoda pozwoli stwierdzić czy dana rzecz nie jest jedynie posrebrzana.

Czytaj także:  Srebro najdroższe od roku, co dalej?