Przejdź do treści

Srebro i jego liczne zalety inwestycyjne

Srebro wydaje się inwestycyjnie niedoceniane. Ze wszystkich metali szlachetnych to złoto jawi się jako inwestycja najbardziej odporna na kryzys. Biały metal jest jednak tym, w którym inwestor ponosi mniejsze ryzyko, a może osiągnąć równie wysokie zyski.

Dlaczego srebro jest dobrą inwestycją?

Przede wszystkim ma zdecydowanie więcej zastosowań, głównie tych przemysłowych. Powoduje to jednocześnie wysoki popyt na ten kruszec, który jest odblaskowy, to tego przewodzi elektronikę i ciepło. Cały rynek białego metalu wart jest tyle co ułamek rynku złota. Wydobywa się go wielokrotnie więcej aniżeli złota, a ono nieustannie pozostaje bardziej wartościowe.

Dla lokujących kapitał, którzy poszukują zabezpieczenia przed inflacją, srebro stanowi jednak niewątpliwie niedrogą i przystępną opcję inwestycyjną. Przy znacznie niższej cenie, wydaje się ono być bardziej atrakcyjną transakcją dla mniejszego inwestora detalicznego. Obserwatorzy rynku są zgodni co do długoterminowych, pozytywnych perspektyw dla białego kruszcu jako obiecującego przedsięwzięcia. Jawi się ono bowiem jako inwestycja alternatywna, która jest stosunkowo bezpieczną opcją na niezwykle niestabilnym rynku.

Z drugiej strony, o czym trzeba pamiętać, srebro ma dziś więcej zastosowań przemysłowych niż jakikolwiek inny metal. To daje mu nieco większą wartość, a także pomaga zrównoważyć chwiejność między jego podażą a popytem. Więcej srebra w obiegu oznacza, że ​​stawka za nie będzie niższa do chwili, w której sytuacja nagle się odwróci.

Od czego zależy cena srebra?

Równanie podaży i popytu na nie jest jednym z powodów, dla których metal ten jest tak cenny. Podaż jest ograniczona, ale następujące czynniki mogą wpływać na cenę srebra pomimo stałego popytu: złom srebrny, technologia, trendy ekonomiczne (mikro), krajowe i światowe trendy gospodarcze (makro), inflacja, siła dolara oraz cena złota.

Srebrne monety czy srebrne sztabki?

Monety srebrne, fakt, mogą być tańsze. Mimo to otrzyma się więcej srebra lokacyjnego za tę samą kwotę, jeśli zakupi się je w formie kruszcu. Srebrne monety gwarantują możliwość wykorzystania ich jako zapłaty, jeśli czasy staną się trudne. Jednak więcej kruszcu za mniejsze pieniądze uzyskamy niewątpliwie kupując sztabki.

Czytaj także:  Kto Zarobił Na Rynkach Towarowych?

Obszary zastosowania srebra

Współcześnie stosowane jest ono w licznych gałęziach przemysłu m.in. w wyposażeniu medycznym, odzieży funkcjonalnej i sportowej, przemyśle samochodowym, w smartfonach i laptopach, systemach słonecznych, elektronicznych punktach kontaktowych. Istnieją przesłanki przemawiające za tym, że w trudnych czasach kryzysów popyt na nie wzrośnie. Może to automatycznie przyspieszyć wzrost notowań kruszcu.

Przy obserwowanym dzisiaj wzroście zainteresowania pracą zdalną, a także przy zauważalnym rozwoju energetyki solarnej rynek srebra z pewnością będzie ewoluował. Inwestorzy powinni być nastawieni optymistycznie do przyszłych stawek za biały kruszec.

Jakie są zalety inwestowania w srebro?

Nie ma wątpliwości co do tego, że złoto jest bardziej ugruntowaną inwestycją w metale szlachetne. Inwestowanie w tańszą opcję ma również szereg zalet. Przede wszystkim cechuje je bezpieczeństwo inwestycji, jej niska cena i dość wysoka stopa zwrotu. To sprawia, że biały kruszec jest często bardziej opłacalny inwestycyjnie aniżeli złoty.

Dzięki niezliczonym przemysłowym możliwościom wykorzystywania srebra może ono osiągać lepsze wyniki, gdy gospodarka zaczyna ponownie rosnąć, a także jest ważnym zabezpieczeniem podczas dekoniunktury. Jest bowiem znacznie tańszym narzędziem inwestycyjnym dla inwestora, który chce lokować środki w metalach szlachetnych. Dzięki temu przedsiębiorca może zakupić znacznie większą ilość metalu w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Srebro jest więc przystępne dla małych i średnich inwestorów. Radziło sobie dobrze w ciągu ostatniej dekady, przynosząc dodatnie zwroty. Inwestorzy przelewali pieniądze na ten towar, aby uniknąć niestabilności rynków finansowych. Widzimy więc, że biały metal, podobnie jak żółty, nie jest tylko towarem. Funkcjonuje jako samodzielna waluta i oferuje inwestorom skuteczny sposób zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym. Historycznie, na przestrzeni lat śledziło złoto, co czyniło je bardziej atrakcyjnym dla inwestorów.

Czy srebro to dobra inwestycja na czas kryzysu gospodarczego?

Jego notowania mają za sobą historię wychodzenia z recesji i osiągania nowych maksimów. Mimo to wielu inwestorów spontanicznie i intuicyjnie decyduje się na inwestowanie podczas kryzysu w żółty kruszec. Nie ma dla tej tendencji żadnych racjonalnych powodów. Srebro jest bowiem znacznie bardziej uniwersalnym metalem szlachetnym. Wielu finansistów, przemysłowców i geologów zgadza się co do tego, że świat z roku na rok jest coraz bliżej wyczerpania zapasów tańszego surowca. Ze względu na swój unikalny skład chemiczny oraz wyjątkowe właściwości srebro jest poszukiwane dziś nawet bardziej niż złoto. Podsumowując: pierwsze jest potrzebne, a drugie pożądane.

Czytaj także:  Nietypowe Zastosowanie Srebra i Platyny!

Kiedy najlepiej inwestować w srebro?

Dziś zapotrzebowanie, które pochodzi wprost z przemysłu, czyni popyt na ten metal ponad połową globalnego zbytu. Dobrze jest rozważyć je jako okazję inwestycyjną. Ruchy aktualnego kursu tego metalu ewidentnie naśladują zmiany kursu złota. Lokacyjne oblicze zakupu srebra przejawia się rosnącym wciąż zainteresowaniem srebrnymi monetami bulionowymi i sztabkami.

W oczach kupujących, przynajmniej niektórych, stanowi ono również odpowiednik twardej waluty, w której lepiej jest przechowywać środki aniżeli w, zżeranej przez inflację, gotówce. Wszystko to sprawia, że taka inwestycja warta jest przynajmniej rozważenia.

Rozprzestrzenienie ryzyka inwestycji

Jedną z korzyści płynących z inwestowania w towar producentów srebra jest fakt, iż może ono zapewnić znaczne zabezpieczenie oraz równowagę w mieszanym portfelu aktywów, co wynika bezpośrednio z zabezpieczenia przed inflacją, jaką gwarantują metale szlachetne.

Inwestowanie w takie wyroby pozwala inwestorowi, co warte podkreślenia, zwiększyć apetyt na ryzyko w innych klasach aktywów, równoważąc jednocześnie ogólne ryzyko portfela. Fizyczne posiadanie srebrnego kruszcu w wybranej postaci zapewnia dodatkową dywersyfikację w stosunku do tradycyjnych aktywów papierowych, którym zagrażają ostatnio niepewność jutra i globalny kryzys.

Przewaga srebra nad złotem polega zatem na tym, że otrzymuje się w tej inwestycji liczne zalety tego drugiego, ale po dużo niższej cenie. Stworzenie więc bezpieczeństwa finansowego staje się dzięki srebrnemu metalowi szlachetnemu dużo bardziej przystępne. Dlatego właśnie nazywane jest ono przewrotnie „złotem biednego człowieka” – dostęp do niego dla przeciętnego inwestora jest znacznie prostszy i wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów.