Tag: Hiszpania

  • Hiszpańska Flota i Kolonialne Złoto

    Hiszpańska Flota i Kolonialne Złoto

    Czasy kolonializmu to nie tylko wielcy odkrywcy, kwitnący handel i prymat Europy nad resztą świata. Nie należy zapominać o drugiej twarzy podbijania świata. Kolonializm był podstawowym narzędziem finansowania ekspansywnej polityki możnowładców europejskich, a przede wszystkim miał zapewniać środki niezbędne do reelekcji. Pod pozorem odkrywania niezbadanych lądów i pomagania lokalnym mieszkańcom, tak naprawdę masowo drenowano wszystkie…