Przejdź do treści

Q1 2013: Raport World Gold Council

Zgodnie z najnowszym raportem Światowej Rady Złota, globalny popyt na kruszec w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 963 tony. Jest to wynik o 13% niższy, niż przed rokiem, co wynika ze znacznych odpływów z funduszy ETF.

Tymczasem, wśród inwestorów indywidualnych sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W pierwszym kwartale 2013 roku można było zaobserwować wyraźny wzrost popytu na złotą biżuterię oraz sztabki i monety bulionowe. Wzrost ten był szczególnie wyraźny w Chinach (20% rok do roku) i Indiach (27%), a także w Stanach Zjednoczonych (22%).

Łączny popyt na monety i sztabki wyniósł w pierwszym kwartale 377,7 tony, notując 10% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wynik ten jest również znacznie wyższy, niż pięcioletnia, kwartalna średnia, wynosząca 281,3 tony. Warto wspomnieć także o największym dotąd wzroście popytu na złote monety. Z kwartalnym wynikiem na poziomie 62,6 ton wyniósł on aż 18%.

Wzrost popytu inwestycyjnego miał związek z osłabieniem cen kruszcu w wielu walutach. Okazuje się jednak, że średnia kwartalna cena złota była w tym roku wyższa, niż podczas Q1 2012, co pokazuje, że popyt nie był napędzany wyłącznie ceną. Inwestorzy indywidualni, w odróżnieniu od tych instytucjonalnych o „podejściu spekulacyjnym” , traktują złoto jako inwestycję długoterminową i zabezpieczenie kapitału, a nie okazję na szybki zysk.

Takie racjonalne podejście do zakupów fizycznego złota pokazały w tym roku również banki centralne. Ich kwartalne zakupy już po raz siódmy z rzędu przekroczyły 100 ton kruszcu (109,2 t). Wynik ten stanowił 11% globalnego popytu na złoto. Największych zakupów dokonały na tym polu Rosja (24 t) i Korea (20 t).

Wydobycie złota w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosło 688 ton, co stanowi 4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie, zaobserwować można było 4% spadek odzyskiwania złota do poziomu 366,6 tony. Jest to już czwarty z rzędu taki spadek, co wyraźnie pokazuje, że inwestorzy niechętnie sprzedają swój kruszec, realizując plany długoterminowe.

Czytaj także:  Gratulujemy Kolejnemu Zwycięzcy!