Przejdź do treści

Złoto Wciąż Atrakcyjne: Nowe Dane Za 2014

Całkowity popyt na złoto w 2014 roku wyniósł 3923,7t i w porównaniu z poprzednim rokiem spadł o 4 proc. – podaje dziś Światowa Rada Złota (WGC). Najlepszy okazał się czwarty kwartał, kiedy popyt (rok do roku) wzrósł aż o 6 proc., osiągając poziom 987,5t. Średnia cena za uncję kruszcu wyniosła 1266,40 dolarów. Notowania w tej walucie nie poddawały się silnym wahaniom, jednak w wielu krajach, w związku ze wzmocnieniem się dolara, cena złota uległa znacznym wzrostom.

POPYT INWESTYCYJNY

Popyt inwestycyjny na złoto wyniósł 904,6t i rok do roku wzrósł o 2 proc., mimo, że zakupy sztabek i monet spadły o 40 proc. Jak jednak podkreślają w swoim raporcie eksperci WGC, „popyt konsumencki na złoto nie miał szans na wyrównanie rekordowych poziomów z 2013 roku”. Największy wpływ na stosunkowo niski popyt miały zmniejszone o blisko połowę zakupy fizycznego złota inwestycyjnego w Indiach i w Chinach.

Popyt inwestorski spowolniła przede wszystkim poprawa amerykańskiej gospodarki i silne wzmocnienie dolara. Mechanizm sam się napędzał – spowolnienie popytu powodowało stabilizację cen, co z kolei nie dawało wyraźnych sygnałów do dalszych zakupów.

Co ważne, w minionym roku odpływy z funduszy ETF stanowiły zaledwie ułamek tych z 2013 roku – wyniosły 159t w porównaniu z 880t rok wcześniej.

popyt-na-zloto-2013-2014

POPYT JUBILERSKI

Popyt na biżuterię spadł o 10 proc. do poziomu 2152,9t, wciąż utrzymując się jednak o 5 proc. powyżej pięcioletniej średniej. Trudny dla branży rok zakończył się jednak pozytywnie – czwarty kwartał przyniósł wzmożone zakupy i zamknął się z wynikiem o 1 proc. lepszym niż rok wcześniej.

Największy popyt na biżuterię odnotowano w Indiach, gdzie zakupy osiągnęły poziom 662,1t, co daje wynik o 8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Dobre wyniki sprzedaży złotej biżuterii zanotowali także Brytyjczycy (+18 proc.) i Amerykanie (+9 proc.). Spadek zakupów nastąpił jednak w Chinach (aż 33 proc. rok do roku), co odczuwalnie odbiło się na globalnych wynikach.

Jak podkreślają eksperci WGC, biżuteria jest dziś najważniejszym naziemnym źródłem kruszcu – stanowi niemal połowę posiadanego dziś na całym świecie fizycznego złota, którego ilość szacuje się na 177,2 tysiąca ton.

BANKI CENTRALNE

Banki centralne kupiły w ubiegłym roku 477,2t kruszcu (+17 proc. rok do roku), co stanowi wynik zbliżony do niedawnego rekordu z ostatnich 50 lat. Zakupy te wynikają przede wszystkim z potrzeby dywersyfikacji kapitału i ucieczki od amerykańskiego dolara. Szczególną aktywnością na tym polu wykazały się kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Największych zakupów dokonała Rosja (173t), która oficjalnie posiada dziś ponad 1200 ton złota, co stanowi 12 proc. jej całkowitych rezerw.

Sprzedaż złota przez światowe banki centralne miała charakter marginalny. Jedyny kraj, który wyraźnie zmniejszył swoje rezerwy kruszcu to Ukraina (-44 proc.), która posiada dziś zaledwie 24t złota.

POPYT TECHNOLOGICZNY

Postępujące zastępowanie złota tańszymi metalami sprawiło, że popyt technologiczny na kruszec osiągnął najniższy poziom od 11 lat i wyniósł 389 ton. Spadki odnotowano wszędzie – zarówno w przemyśle (-6 proc. rok do roku), branży elektronicznej (-4 proc.), jak i dentystycznej (-6 proc.).

PODAŻ KRUSZCU

Mimo niewielkiego spadku w czwartym kwartale, całkowita podaż złota w 2014 roku nie uległa istotnym zmianom. Wydobycie wzrosło o 2 proc. i osiągnęło rekordowy poziom 3114,4t, głównie dzięki Chinom, Mongolii i Argentynie. Ilość złota odzyskiwanego z rynku wtórnego była jednak najniższa od siedmiu lat i wyniosła 121,7t (-11 proc.).

Jak prognozują analitycy, kolejne lata przyniosą raczej spadki wydobycia, więc jeśli nie nastąpi nagły wzrost recyklingu kruszcu, możemy się wkrótce spodziewać widocznego spadku podaży złota, co powinno pozytywnie odbić się na jego notowaniach.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

10 komentarzy do “Złoto Wciąż Atrakcyjne: Nowe Dane Za 2014”

  1. Wiadomo czwarty kwartał zawsze przyniesie zyski, jakby nie patrzeć święta, prezenty….a co do Rosji to już od dawna można było się tego spodziewać: spadający kurs rubla pchnął Rosję do zwiększenia rezerw złota(do października 2014 Narodowy Bank Rosji zwiększył rezerwy o ok 19 t).

  2. Sam fakt, że banki centralne rok do roku skupują coraz więcej złota inwestycyjnego ( coroczny wzrost rzędu 17%) świadczy o tym, iż warto dywersyfikować swoje pieniądze w postaci złotego kruszcu w niepewnych czasach. Nie od dziś wiadomo, że siła danego państwa mierzona jest przez ilości posiadanych rezerw w złocie. Moim zdaniem to samo dotyczy się naszych oszczędności i pokazuje, że jedną z niewielu bezpiecznych form lokaty naszego kapitału jest inwestycja w złoto.

  3. Według mnie słaby rok 2014 to odpowiedzi na zagrożenia zewnętrzne, które uderzały w złoty kruszec takie jak: ryzyko geopolityczne, systemowe lub makroekonomiczne, Rezerwa Federalna USA dokonuje zmiany polityki pieniężnej przez co inwestorzy wstrzymują się z zamiarem zakupu złota. Świat stoi dziś przed wyzwaniem budowy nowego ładu monetarnego, obecny niestety przestaje „znowu” działać. Piszę znowu ponieważ niejednokrotnie w historii polityka monetarna, która odchodziła od standardu złota po pewnym czasie upadała. Najlepszym byłby system opierający się właśnie na złocie. Skończyło by się swobodne drukowanie środków płatniczych tym samym obniżanie realnej wartości peniądza.

  4. Sam fakt, że Banki Centralne zwiększają swoje rezerwy w złocie inwestycyjnym (coroczny wzrost rzędu 17%) pokazuje nam, iż warto dywersyfikować swoje oszczędności w złoty kruszec, szczególnie w niepewnych czasach. Nie od dziś wiadomo, że siła danego państwa jest mierzona poprzez ilość posiadanych rezerw w złocie. To samo dotyczy naszego kapitału. Złota nadal pozostaje jedną z niewielu bezpiecznych form lokowania naszych oszczędności.

  5. Złoto w biżuterii zawsze będzie najatrakcyjniejsze. Może być zarazem subtelne, jak i wytworne. Złota biżuteria od zawsze kojarzyła się z drogocennym kruszcem, stąd też złoto jest częściej wybierane niż srebro. Złota biżuteria od dawna jest najważniejszym naziemnym źródłem kruszcu, co odwzorowuje najwyższy popyt jubilerski.

  6. Społeczeństwo coraz bardziej dostrzega niepewność finansową, sama widząc co się dzieje, nie wyobrażam sobie innej możliwości aniżeli inwestować w złoto, mniej czy więcej mogę p0rzeznaczyć, ale wiem, że robię to dla „świętego spokoju”, a wystarczy 50 zł miesięcznie aby spokojnie patrzeć w przyszłość ;) Widać wyraźny wzrost inwestycji zarówno potencjalnego inwestora, co za tym idzie i banku, co mnie cieszy, odstępujemy od wielkich obiecanek stóp % banków, które z roku na rok odstraszają….. a biżuteria, była, jest i będzie zawsze uważana za prestiżową, choć osobiście wolę złoto w białym wydaniu ;)

  7. Odwołując się do powyższych wypowiedzi. Świat nie przejdzie na monety w fizycznym kruszcu dokładnie z tego powodu z jakiego z nich zrezygnował. Papierek jest lżejszy i łatwiej go przenosić/przechowywać. Nie zmienia to jednak fakty, że złoto będzie cały czas w cenie i będzie warto w nie inwestować. Wiadomo – nie przeznaczajmy wszystkiego na złoto bo i chleb trzeba za coś kupić. Ale miejmy ok. 10% – 15% swoich oszczędności właśnie w tym kruszcu. Wielu światowej sławy ekonomistów to mówi a jak dowodzi historia, nie mylą się.

  8. justyna_brodowska@wp.pl

    Istotnie! Nie od dziś wiadomo, że inwestowanie w surowce naturalne zapewnia rozsądną dywersyfikację portfela inwestycyjnego, co w dłuższej perspektywie daje szanse na uzyskanie dobrych zwrotów z inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.