Przejdź do treści

Największa kopalnia złota w Europie zablokowana! Rumunia zapłaci 4,4 mld dol. kary?

Kanadyjska spółka Gabriel Resources żąda od Rumunii 4,4 mld USD za zablokowanie projektu wydobywczego w bogatym w złoto i srebro regionie Rosia Montana.

To już drugi pozew przeciwko Rumunii złożony do sądu polubownego Banku Światowego w Waszyngtonie (International Centre for Settlement of Investment Disputes) — poprzedni w 2015 r. złożyły 2 mniejsze firmy należące do Gabriel Resources, które zarzuciły Rumunii niezwrócenie podatków VAT o wartości 6,8 mln USD.

Czytaj także: Ile kosztuje wydobycie uncji złota?

Korporacja twierdzi, że opracowała kompleksowy plan inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Rosia Montana, który zyskał poparcie większości lokalnej społeczności. Po niemal dwudziestu latach prac i zainwestowaniu ok. 700 mln USD — w 2014 r. firma otworzyła największą kopalnię złota w Europie. Rząd Rumunii odrzucił jednak projekt ustawy, która pozwoliłaby na kontynuację projektu, zmuszając firmę do zwolnienia 70% miejscowych pracowników.

Główną przyczyną kontrowersyjnej decyzji były protesty rumuńskich ekologów, zaniepokojonych użyciem trującego cyjanku w procesie ekstrakcji złota. Kopalnia jest umiejscowiona w pobliżu dwóch chronionych parków przyrody oraz — co najistotniejsze — kilku stanowisk archeologicznych z okresu rzymskiego. W 2016 roku ministerstwo kultury zebrało dokumentację potrzebną do wpisania starożytnej kopalni złota na listę UNESCO.

Ponadto od 2013 r. przeciw kanadyjskiej korporacji toczy się dochodzenie w sprawie domniemanego prania brudnych pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.

Nie jest do końca jasne, co o całej sprawie sądzą mieszkańcy. Przeprowadzone w 2012 r. lokalne referendum zakończyło się porażką z powodu niskiej frekwencji.
Proces potrwa kilka lat. Jego początek jest planowany na wrzesień 2019 r.

Złoża Rosia Montana uznawane są za jedne z największych niewykorzystanych zasobów złota w Europie. Gdyby projekt zakończył się sukcesem, Rumunia miałaby możliwość zarobienia ok. 24 mld dolarów.

Czytaj także:  6 momentów, kiedy Trump wywindował ceny złota