Tag: Q1 2013

  • Q1 2013: Raport World Gold Council

    Q1 2013: Raport World Gold Council

    Zgodnie z najnowszym raportem Światowej Rady Złota, globalny popyt na kruszec w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 963 tony. Jest to wynik o 13% niższy, niż przed rokiem, co wynika ze znacznych odpływów z funduszy ETF. Tymczasem, wśród inwestorów indywidualnych sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W pierwszym kwartale 2013 roku można było zaobserwować wyraźny wzrost popytu…